สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามหารำลึก

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามหารำลึก


         ธุดงคสถานพิษณุโลก และศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามหารำลึก เพื่ออุทิศบุญแด่บรรพบุรุษ บุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว


        วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ธุดงคสถานพิษณุโลก และศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามหารำลึก เพื่ออุทิศบุญแด่บรรพบุรุษ บุพการี ผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ และบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยในภาคเช้าคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอ  สุทฺธจิตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรอบรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น


       จากนั้นกัลยาณมิตรสุรพงษ์  สิริเดชกุล กัลยาณมิตรเอกอนงค์  สิริเดชกุล ประธานเอกทอดผ้าป่ามหาสมบัติได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า และกล่าวถวายมะตะกะภัตตาหาร ,กัลยาณมิตรฉลวย  ศิวิไล ,กัลยาณมิตรนาฎนา หนูบ้านยาง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรม ,กัลยาณมิตรชมัยพร  สังฆมาศ กัลยาณมิตรอารีย์  บุรกิจภาชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรค จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมสว่างรัตนอัคคี โดยประธานจุดรวม 10 ท่าน ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ และได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


    และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่า  วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราได้มาร่วมทอดผ้าป่ามหารำลึก เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ เพราะชีวิตหลังความตายไม่ต้องการอะไรนอกจากบุญกุศล ชีวิตท่านที่ละโลกไปแล้วไม่ได้ทำมาหากิน ไม่ได้ทำไร่ทำสวน แต่ต้องการเพียงบุญกุศลเท่านั้น จึงนับว่าเราทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเรา เราอยากเป็นเช่นไร เราก็ทำเช่นนั้น ลูกหลานเห็นเราทำ ลูกหลานก็เดินตามรอยเรา เมื่อถึงวันที่เราละโลกไปแล้ว นอกจากบุญนี้ถึงหมู่ญาติแล้ว สิ่งที่ได้ก่อนคือตัวเรา บุญนี้ก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ ทุกที่สถานเป็นเสบียงบุญให้เรานำมาใช้สร้างบารมีต่อไป