สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


         ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น ซึ่งก่อนที่จะได้เริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ก็ได้ให้ชาวท้องถิ่นได้ดื่มชา เพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสมาธิ โดยในวันนี้พระมาติน เตชปัญโญ  พระธรรมทายาท ในโครงการบวชพระนานาชาติ ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวท้องถิ่น ซึ่งท่านได้ทักทายและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่จะได้นำทุกท่านนั่งสมาธิ เป็นเวลา 30 นาที


      จากนั้นก็ได้ถามประสบการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้อารมณ์สบาย นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้เปิดสื่อประมวลภาพโครงการบวชพระนานาชาติ รุ่นที่ 6 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นบรรยากาศ และอนุโมทนาบุญกับการบวชครั้งนี้ด้วย