สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 877,777,777 จบ

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 877,777,777 จบ


   วัดพระธรรมกาย จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ877,777,777จบเนื่องในวันลอยกระทง


     เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 877,777,777 จบ เนื่องในวันลอยกระทง ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ภายในมหารัตนวิหารคต ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ เมื่อสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจบครบ 877,777,777 จบ แล้ว ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านสาสน์ของใครคนหนึ่งใจความว่า วันนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน12 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน นอกจากเราจะลอยบาปออกไปจากใจด้วยการสาธยายบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว วันนี้ยังเป็นวันที่ใครคนหนึ่งได้เจอกับคุณครูไม่เล็กตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 เพราะมีวันนั้นจึงทำให้มีวันนี้  ซึ่งจุดเริ่มต้นที่เจอกันในวันนั้นจึงเป็นเริ่มต้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในวันนี้


     จากนั้นระฆังทองระฆังธรรมลั่นขึ้นจำนวน 52 ครั้ง เพื่อระลึกถึงการพบกันของใครคนหนึ่งกับคุณครูไม่เล็กในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เมื่อ 52 ปีที่แล้ว และก่อนที่จะเมตตามอบบุญสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครั้งต่อไปใครคนหนึ่งได้เมตตาให้ลูกๆทุกคนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอีกหนึ่งจบ เพื่อเป็นการประมวลบุญที่ผ่านมาทั้งหมด จากนั้นท่านได้เมตตามอบยอดบุญใหม่ใจความว่า”เป้าต่อไปที่จำให้เราปลื้มก็คือในวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณครูไม่เล็ก อายุครบ 78 ปี ด้วยยอด 978.987,978 จบ เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านเป็นบุคคลพิเศษ ท่านเหนื่อยมาตลอดเลย ร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายมาได้ก็เพราะท่าน เพราะฉะนั้นเรามาสวดบูชาธรรมให้ท่านปลื้มในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ เดี๋ยวบารมีของเราจะก้าวกระโดดเลย”