สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร1,119 รูป ณ ประเทศเนปาล

พิธีบรรพชาสามเณร1,119 รูป ณ ประเทศเนปาล


     พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 1,119 รูป ที่ประเทศเนปาล


    เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาสามเณร 1,119 รูป เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ ณ มหามายาเทวีวิหาร ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล


    ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพุทธทั้งนิกายเถรวาท วัชรยาน มหายาน วัดแม่ชี อาทิ ยุวพุทธิกสมาคม,น๊ากบาฮาลคอมมูนิตี้ (Nagabahal community) หิรัณยะ วรรณะ มหาวิหาร (Hiranya varna mahavihara-Golden temple) , สมาคมแม่ชี Guruma association, และศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสถาริ ซึ่งจัดบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาธรรมในวาระครบรอบ 119 ปี ของท่านปัญญานันทะมหาเถโร ซึ่งเป็นพระมหาเถระชาวเนปาลรูปแรกที่นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทกลับสู่ประเทศเนปาล โอกาสนี้พระวิเทศธรรมาภรณ์ ร่วมพิธีคล้องอังสะให้ธรรมทายาท 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล