สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์  

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์  


วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


       สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกายวาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปราณี โควิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำทอดผ้าป่าสร้างห้องอเนกประสงค์ โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน และกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญโครงการบรรพชาสามเณร 10,000 รูป และปัจจัยกองบุญต่างๆ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้สาธุชนทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้