สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผม รุ่นวันคุ้มครองโลก

พิธีตัดปอยผมและปลงผม รุ่นวันคุ้มครองโลก


   วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นวันคุ้มครองโลก


    เมื่อวันเสาร์ที่  30 มีนาคมที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาท จำนวน 90 ท่าน ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นวันคุ้มครองโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยพิธีกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่นาคธรรมทายาททุกท่านจะเข้าร่วมประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทในเดือนเมษายนนี้  ซึ่งการตัดปอยผมและปลงผมนั้น เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้พ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิต เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา และพระอริยสาวกทั้งหลาย โดยมีพระอาจารย์และคณะสงฆ์เป็นผู้ปลงผม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นาคธรรมทายาท เป็นการตัดความกังวล ความห่วงใย และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม ซึ่งนาคธรรมทายาทที่เข้าโครงการนี้ ต่างมีความตั้งใจมาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ และผู้บวชยังได้ฝึกตน ทนหิน บำเพ็ญตบะ เพื่อเป็นพระแท้ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน พร้อมกับศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะดำเนินชีวิตในวัฏสงสารได้อย่างปลอดภัย และเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์


          สำหรับกิจกรรมของโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นวันคุ้มครองโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 นี้ จะมีพิธีขอขมามอบผ้าไตร ในวันพุธที่ 3 เมษายน เวลา 8.00น.  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  วัดพระธรรมกาย ส่วนพิธีบรรพชา จะจัดในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 06.00 น. ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย และจะประกอบพิธีอุปสมบท เฟส 1 ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ส่วนเฟส 2 จะประกอบพิธีอุปสมบท ในวันพุธที่ 10 เมษายน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, เช่นเดียวกัน
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล