สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภค

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภค


        วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภค


   ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ร่วมกล่าวคำถวายจากนั้นประธานบุญพิธีก็ไดน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระธรรมกาย นอกจากนี้แนะนำก็ได้วิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง