สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายผ้าไตรจีวร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา 

พิธีถวายผ้าไตรจีวร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร


      ภายในงานกัลยาณมิตร Sujana Wijaya  เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอาราธนาศีล 5 ส่วนกัลยาณมิตรRusly  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นพระมหามนตรี จริตมนฺโต ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิเป็นภาษาอินโดนีเซีย เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมนำอาหารที่ตั้งใจเตรียมมาร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อมากัลยาณมิตรVincent  และกัลยาณมิตรKenzie Wijaya ได้เป็นประธานถวายผ้าไตรจีวร และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เชิญชวนสาธุชนสวดมนต์บท


               ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้เมตตาแสดงธรรม ในหัวข้อเรื่องทางมาแห่งบุญ และความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ประสบความเจริญ และเกิดในโลกสวรรค์ พร้อมทั้งนำสาธุชนนั่งสมาธิเป็นภาษาอินโดนีเซีย นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรSiti Amisih   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมนำภัตตาหารอันปราณีตถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล