สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 


      วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานประธานสงฆ์นำโดยพระครูสถิตพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอโนก้าธรรมาราม และคณะสงฆ์ ได้เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดไฟฤกษ์ พร้อมทั้งได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย ในการนี้พระศิริชัย ทานวโร(ทา-นะ-วะ-โร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้กล่าวต้อนรับพระมหาเถระและท่านประธานบุญพิธี จากนั้นได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย  เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรบุษฎี โฮลเตอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรหวาน ธรรม และกัลยาณมิตรกูด ดาวเฮือง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ 


        นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยกัลยาณมิตรจินดา - กัลยาณมิตรสุซาดา สุทธา ประธานโคมเอกพิเศษได้นำกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป จากนั้นคณะสงฆ์ ประธานโคมเอกพิเศษ ประธานโคมรอง และสาธุชน ก็ได้ร่วมประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในโอกาสนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน