สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อถมดินปรับพื้นที่ภายในธุดงคสถานห้วยเม็ก

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อถมดินปรับพื้นที่ภายในธุดงคสถานห้วยเม็ก


     ธุดงคสถานห้วยเม็ก ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป่า เพื่อถมดินปรับพื้นที่ภายในธุดงคสถานห้วยเม็ก


     ณ ธุดงคสถานห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถมดินปรับพื้นที่ภายในวัด ยกโครงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมและสร้างทุกสิ่ง ซึ่งก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าป่าท่านประธานสงฆ์ คือพระอธิการธีรวัจน์  ญาณธีโร ได้นำทุกท่านได้รวมใจกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจำนวน 3 จบ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคล ให้กับตัวผู้สวดเอง จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยทางคณะเจ้าภาพและคณะประธานผ้าป่า ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ สำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ คือ กัลยาณมิตรศิริพร  พิมพะนิตย์ และกัลยาณมิตรสุพัตรา  เอี่ยมสุวรรณ ทั้งนี้ท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีอาจารย์พิมลพรรณ  วิชัยโย และอาจารย์จุไรลักษณ์   จันทร์เรือง เป็นผู้แทนนำกล่าว จากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า


     ซึ่งวันนี้ได้มีคณะศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และยังความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน