สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญ รุ่นที่ 7 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญ รุ่นที่ 7 


 วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญ รุ่นที่ 7 


    ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญ ณ เมืองบาดเพียมอนต์ (Bad Pyrmont)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมตัวสาธุชนให้ได้มาปฏิบัติธรรมและเน้นย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมี นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมหล่อหลอมผู้นำบุญด้วย โดยพระอาจารย์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม และปฐมนิเทศเปิดโครงการ ก่อนที่สาธุชนจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ อาทิ  เรื่องทาน ศีล ภาวนา ความไม่ประมาทในการสร้างบารมี 


      ส่วนช่วงท้ายเป็นพิธีปิดโครงการ ซึ่งพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ให้โอวาทอังทรงคุณค่า ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมและถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน