สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวอินเดีย เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


     พุทธศาสนิกชนจากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์  


    ระหว่างที่ชาวอินเดียกลุ่มนี้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว แต่ละท่านยังได้ให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย ซึ่งครั้งนี้ทุกท่านได้มาศึกษาถึงความสำคัญของพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมกับสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำดอกบัวมาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วย นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
 

     ซึ่งการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย นอกจากจะประทับใจการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ แล้ว ยังประทับใจในการต้อนรับบริการของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังกล่าวว่า วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ที่ประเทศอินเดียด้วย