สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

พิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้


     คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย


     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัญศิริ นำกล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน ในการส่งแรงใจสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ ครู ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการหยัดสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา นับเป็นขวัญและกำลังใจที่จะดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยการถวายความช่วยเหลือทางด้านจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวพุทธในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นกระแสการสั่งสมบุญให้ขยายออกในวงกว้างเกิดเป็นภาพดีๆ ในแวดวงพระพุทธศาสนาไทย 


     ซึ่งการถวายความช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมให้โอวาท เรียบเรียงได้ว่า ที่นราธิวาสตรงวัดที่หลวงพ่อดูแลอยู่เดิมมีชาวพุทธอยู่ 5 ครอบครัว แต่ตอนนี้ถูกไฟไหม้เหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้เหลือครอบครัวไทยพุทธอยู่ 2 ครอบครัว และย้ายเข้ามาอยู่ที่วัดกันแล้วทำให้การบิณฑบาตเป็นไปได้อยาก บางพื้นที่ไม่มีชาวพุทธอยู่ แต่ที่ยังคงอยู่ได้ก็ด้วยกำลังใจจากญาติโยมที่ได้ส่งแรงใจลงไปให้ทุกเดือน 


    การที่เราจะให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยกำลังใจจากคนไทยและคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายที่ได้เข้าช่วยเหลือมาตลอดต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีที่และไม่เคยทอดทิ้งภาคใต้ นี้นับเป็นแรงใจที่ทำให้คณะสงฆ์ ครู ทหาร ตำรวจใน 4 จังหวัดชายแดนใต้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ดังคำกล่าวของหลวงพ่อธัมมชโยที่ว่า พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว นี้เป็นคำที่เราหยัดสู้และถือปฏิบัติกันมา บางครั้งที่ท้อ ก็มีแรงใจจากคณะสงฆ์และญาติโยมทุกท่านที่ได้ส่งแรงใจให้ทุกเดือนก่อเกิดเป็นกำลังใจให้เราได้หยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ได้


    สำหรับบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้ได้มีคณะเจ้าภาพและกัลยาณมิตรมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกท่านต่างทำบุญถวายไทยธรรมด้วยความปลื้มปีติใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์และชาวพุทธภาคใต้