สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้แทนวัดพระธรรมกายชี้แจงโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ผู้แทนวัดพระธรรมกายชี้แจงโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


   ผู้แทนวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการได้รับทราบข้อมูล


    ผู้แทนวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจ้งหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ในท้องที่ได้รับทราบข้อมูล และประสานการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พันตำรวจโทวิชัย แก้วศรี สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ซึ่งผู้แทนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลโครงการอบรมฯ และจะได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโครงการฯ ต่อไป