สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ประเทศญี่ปุ่น

 

     

                          
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ วัดภาวนาโทชิหงิ ได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ภาคเช้า มีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดภาวนาคานากาว่า พิธีถวายทองคำหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลังจากนั้นได้เดินทางไปปล่อยปลาร่วมกัน