สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนามหารัตนรังสีสีหบัญชร

พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนามหารัตนรังสีสีหบัญชร


     คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีปิดแผ่นทองมหามงคล โปรยรัตนชาติต้นสมบัติจักรพรรดิ สถาปนา "มหารัตนรังสีสีหบัญชร" เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ช่องหน้าต่างวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ


    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีปิดแผ่นทองมหามงคล โปรยรัตนชาติต้นสมบัติจักรพรรดิ สถาปนา "มหารัตนรังสีสีหบัญชร" หน้าต่างกระจกสี ชุด พุทธประวัติ (STAINED GLASS) บานที่ 7 "พระพุทธเจ้าเปิดโลก" เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ช่องหน้าต่างวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ในการนี้ได้กราบอาราธนาหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรม โดยมีกัลยาณมิตรอาชนัน อัศวโภคิน เป็นแทนผู้นำกล่าวก่อนถวาย ส่วนกัลยาณมิตรกฤษกร  รัตนศิลป์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา ส่วนพันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ และกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายมหารัตนรังสีสีหบัญชร 


  ลำดับต่อมาคณะประธานบุญพิธีแต่ละคณะได้น้อมถวายมหารัตนรังสีสีหบัญชรแด่ท่านประธานสงฆ์ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอิ่มเอมในบุญ จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ 4 รูป ได้เข้ารับแผ่นทองมหามงคล และพานรัตนชาติต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อนำแผ่นทองไปปิดที่บานกระจกและโปรยรัตนชาติต้นสมบัติจักรพรรดิเป็นปฐมเริ่ม  จากนั้นคณะประธานบุญพิธีทั้ง 4 คณะได้เข้ารับแผ่นทองมหามงคลจากท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งโปรยรัตนชาติต้นสมบัติจักรพรรดิ ณ แบบจำลองอุโบสถฯ  ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันถวายปัจจัย พร้อมทั้งรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์  


    โดย “มหารัตนรังสีสีหบัญชร” เป็นจิตรกรรมกระจกสีพุทธประวัติ (Stained Glass) จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ช่องหน้าต่างอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 บาน โดยแบ่งการจัดสร้างออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 คือ ชุดพุทธประวัติ รวมจำนวน 7 บาน เพื่อจารึกเรื่องราวของพระมหาบุรุษผู้เป็นเอกในโลก และจักรวาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนชุดที่ 2 คือ ชุด 7 ฐานวิชชาธรรมกาย จำนวน 8 บาน เพื่อจารึกเรื่องราวของวิชชาอันเลิศที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ และทุกสรรพชีวิตมีอยู่ในตน และชุดที่ 3 คือ ชุดจิตกรรมพุทธศิลป์  จำนวน 2 บาน เพื่อประดิษฐาน ณ ช่องแสงเหนือองค์พระประธาน และช่องแสงด้านซ้าย - ขวาขององค์พระประธาน