สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์ม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายปาล์ม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา


        วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน 


         สำหรับพิธีงานบุญในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีตักบาตร และร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


           ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษา โดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน กัลยาณมิตรปราณี โควิน และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมี กัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่าง และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญในวันเข้าพรรษา ทำไมจึงต้องมีการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้