สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 


     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท พร้อมทั้งพิธีถวายกองบุญบรรพชาอุปสมบท


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท, ผู้ปกครอง และคณะเจ้าภาพ ได้เดินเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ 3 รอบ ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ทำพิธีวันทาพระประทาน พิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศสิทธิธรรมมาภรเจ้าอาวาสวัดอตัมมยตารามเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่สามเณร 13 รูป เมื่อพิธีบรรพชาเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาท พร้อมทั้งประกอบพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาท 1 รูป 


         นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายกองบุญบรรพชาอุปสมบท โดยมีครอบครัวเนตรไทย และครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรนฐา อุดมสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ