สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น

       ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ชาวท้องถิ่น จำนวน 13 ท่าน ได้มาเรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยก่อนที่จะฝึกสมาธิพระอาจารย์ได้เชิญชวนผู้ทุกท่านดื่มชาเพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่คุณเจเนทจะได้แนะนำผู้ร่วมคลาสออกกำลังกายด้วยโยคะยืดเส้นเบื้องต้น ประมาณ 15 นาที  เพื่อผ่อนคลายร่างกาย เมื่อกายสบาย ผ่อนคลายแล้วพระอาจารย์ได้เปิดดนตรีบรรเลงเบาๆและวีดีโอธรรมชาติสั้นๆ เพื่อปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ช่วยให้ใจเย็นลง และพร้อมที่จะนั่งสมาธิ


       จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ถามประสบการณ์ของการนั่งในวันนี้ ซึ่งทุกท่านได้พูดถึงประสบการณ์นั่งสมาธิในวันนี้ว่า มีความสุขและได้อารมณ์สบาย  ผ่อนคลายมากๆ บางท่านเห็นแสงสว่างภายใน มีประสบการณ์นั่งที่ดี และดีขึ้นเรื่อยๆ หลายท่านรู้สึกว่านั่งแล้วมีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วมากและอยากนั่งต่อ


     ส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีนั่งอย่างไรถึงจะนั่งได้นานและได้อารมณ์สบายตลอดต่อเนื่อง ซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำกับทุกท่านว่าให้สำรวจว่าเรานั่งได้สบายจริงๆ เพราะเป็นพื้นฐานของใจให้เบาบางได้ แล้วเราจะทำสมาธิได้ผลดียิ่งขึ้น