สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา


     วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน


          โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล  และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำปาน กัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


     ส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟ และพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน  โดยมีประธาน 3 คณะคือ  คณะที่ 1 คือ กัลยาณมิตรเพิ่มพูน กัลยาณมิตรพวงพิกุล จันทวงศ์  คณะที่ 2  กัลยาณมิตรนภัค หรรษาพันธุ์ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมลและคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล จังหวัดจันทบุรี และคณะที่ 3 กัลยาณมิตรบุญ กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช  หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและรับพรพระ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษา  ซึ่ง ทุกท่านได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาด้วยความปลื้มปีติในบุญ