สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีเวียนประทักษิณ 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีเวียนประทักษิณ 


   วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา


    โดยภายในงานพระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพันโธ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา ท่านประธานสงฆ์  ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และได้อธิษฐานจิต นอกจากนี้ยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้