สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง


    พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง


        ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก นำโดยชมรมใจใสจังหวัดสงขลา ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และจรรโลงพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังเพื่อมุ่งหวังให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษาภายอยู่ในวัดมีเครื่องอัฐบริขารใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้