สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 30

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 30


   วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่ 30 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในงานวันมหารำลึกครั้งที่ 30 โดยภายในงานมีสมาชิกในองค์กร ประกอบด้วยสมาชิกสามอาศรม บัณฑิตแก้ว  ศรัทธาวาส สมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1 และ2 ของวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งสาธุชนผู้ใจบุญ ได้เข้าร่วมงานวันมหารำลึก พร้อมรับชมสื่อวันมหารำลึก เพื่อระลึกนึกถึงสมาชิกในองค์กรที่ล่วงลับไปแล้ว มีทั้งหมด 108 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้ตั้งใจสร้างบารมีจนวาระสุดท้ายของชีวิต


      จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่สมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1 และ 2 รวม 59 รางวัล มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1 กว่า 51 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จากนั้นเป็นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปัญญาสุธี รองเจ้าคณะภาค11 วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี 29 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย กัลยาณมิตร นวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงค์ กล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลี ,กัลยาณมิตรอัณณ์ชญาน์ เกษมรุจิวานิช กล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลี 


      สำหรับงานในวันนี้จัดเพื่อให้ทุกท่านได้รำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของบรรดาสมาชิกนักสร้างบารมีที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และเตือนตนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของน้อยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิต เมื่อเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เร่งสั่งสมบุญ สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายทุกคนต้องตายและความตายไม่ไม่มีนิมิตหมาย ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง เหมือนมีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน โดยมีนักสร้างบารมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นแบบอย่าง และให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังมีร่างกายแข็งแรงได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่สืบต่อไป