สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายเทียนพรรษา 


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรประนอม รัตนเสนา ,กัลยาณมิตรปราณี กิตติเวช และกัลยาณมิตรวิยะดา รัตนา จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


      ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรม พ้อมทั้งนำประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะประธานในวันนี้ ประกอบด้วยกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  ประเสริฐธรรม และกัลป์ยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอธิฐานจิต และประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม ในการนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และกองบุญแสงสว่าง ก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์