สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญฉลองชัยครบรอบ 13 ปี 

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญฉลองชัยครบรอบ 13 ปี 


วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญเนื่องในวันฉลองชัย ครบรอบ 13 ปี 


         โดยพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหารัวสรรค์ กนฺตธมฺโม  ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทอิติปิโสฯ ก่อนที่กัลยาณมิตรเวียงชัย อินทวงษา, กัลยาณมิตรจันทนา โซเมยะ จะได้ถวายน้อมพานธูปเทียนแพถวายแด่ประธานสงฆ์ ,กัลยาณมิตรจุฑามาศ มิยาอุจิ, กัลยาณมิตรเสมียน ฟุรุซาโต้, กัลยาณมิตรสุกัญญา ยามางุจิ และกัลยาณมิตรอรทัย ทาคาฮาชิ  ได้น้อมถวายพานดอกไม้ถวายแด่ประธานสงฆ์ตามลำดับ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพทุธมามกะ นำโดยกัลยาณมิตรปานทิพย์ เนโมโตะ และกัลยาณมิตรสมพันธ์ มะลิวงษ์ ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรขวัญเรือน เต็มปลื้ม, กัลยาณมิตรอรทัย ทาคาฮาชิ และกัลยาณมิตรจรรยา คุวาบาร่า นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระมหาด๊อกเตอร์ชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ  ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนพระมหารังสรรค์ กนฺตธมฺโม ได้นำคณะสงฆ์ให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ โดยมี กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ ยากุชิ และกัลยาณมิตรวราพร โอชิโระ ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนตักบาตร


       ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองชัยครบรอบ 13 ปี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ เพื่ออัญเชิญองค์พระประธานมาประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ โดยคณะประธาน คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสาศูนย์กลางพิธี ก่อนที่พระมหารังสรรค์ กนฺตธมฺโม ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นกัลยาณมิตรจรัสศรี ธีรวศิน ได้นำกล่าวคำเกริ่นนำทอดผ้าป่าฯ ,กัลยาณมิตรจรรยาพร นากาอิ และกัลยาณมิตรนิตยา มาสึคาว่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากองบุญอัญเชิญองค์พระประธาน ,กัลยารมิตรสมหมาย มาอิตะ ได้นำกล่าวคำอธิฐานจิตทอดผ้าป่าฯ ,กัลยาณมิตรจุฑามาศ มิยาอุจิ และกัลยาณมิตรนาตยา ชุซุโบะ ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

 

       นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกาย และพิธีอัญเชิญเทียนมงคลรัตนเศรษฐี บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งประกอบพิธีลั่นฆ้อง 13 ครั้ง ฉลองชัยครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาวัดพระธรรมกายอิบาราขิ โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์ คือ พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน ทำการลั่นฆ้อง 13 ครั้ง    จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหารังสรรค์ กนฺตธมฺโม ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง