สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์  และพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติล และเมืองใกล้เคียง ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พร้อมทั้ง  ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล ๕  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเวเน่ซ่า แทรน  และกัลยารมิตรเอมี่ ตุนาโลม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย - กัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ธรรมมะอันทรงคุณค่า  ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม บุญเพื่อเป็นบารมีติดตัวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม