สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.รร.ศรีวารินทร์ เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนพุทธธรรม ทำดีด้วยใจ

นร.รร.ศรีวารินทร์ เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนพุทธธรรม ทำดีด้วยใจ


นักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชน พุทธธรรม ทำดีด้วยใจ


      ระหว่างวัน 24-27 กรกฎาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ วัดพรหมนิวาส, ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและ คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดค่ายเยาวชน "พุทธธรรม ทำดีด้วยใจ" ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ จำนวน 66 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิฏพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส เป็นประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ส่วนนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองว่าผู้ราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเปิดโครงการอบรมเยาวชนในครั้งนี้


    นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระดินดาว ปุญฺญกนฺโต และพระอำพล สุตโฆโส พระวิทยากร จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส มาให้ธรรมมะบันเทิงและความรู้ในพระพุทธศาสนา