สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายเทียนพรรษา


       วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดงานบุญถวายเทียนพรรษา-หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน 


          โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถา ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


        ส่วนในภาคบ่ายทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา-หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน  นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เป็นประธานในพิธี จากนั้นคณะเจ้าภาพได้หล่อเทียนพรรษา แล้วจึงได้เดินทางไปปล่อยปลา  ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน  ด้วยความปลื้มปีติในบุญ