สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


    วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร และจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว


   กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองบาเซิ่ล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรม  ณ บ้านของกัลยาณมิตรทองศรี วงศ์งาม  ภายในงานกัลยาณมิตรทองศรี วงศ์งาม  ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ จากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน และพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


   ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้ธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า