สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านยางราก เข้าอบรมศีลธรรม

รร.บ้านยางราก เข้าอบรมศีลธรรม


ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านยางราก


     ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านยางราก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำโดยคณะวิทยากรจากธุดงสถานชัยบาดาล พระอาจารย์นิวัฒน์ อาจารสุโภ  และทีมงาน โดยพระอาจารย์ได้นำน้อง ๆ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งเทศน์ธรรมะเรื่องศีล 5  และกฎแห่งกรรม


     ก่อนที่น้องๆจะได้เข้าฐานกิจกรรม ฐานฝึกทำความสะอาด และฐานฝึกคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อให้น้องๆยึดเป็นหลักในการใช้ชีวิตต่อไป ไป นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม ผ่านการฟังธรรมะ และการเข้าฐานกิจกรรม  ถือเป็นการเชื่อมหลัก "บ้าน โรงเรียน วัด" ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไป