สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


     วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปุพพเปตพลี


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กานต์ สิริพทฺโธ ก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานนำกล่าวถวายผ้าบังสุกุลจีวรคือ กัลยาณมิตรด๊อกเตอร์นาตยา บุญมาก - กัลยาณมิตรธนภร วอนเนอร์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์จุฑามาศ สุขบรรเทิง / กัลยาณมิตรสุวิชญา ยอดยิ่ง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ด้วยความปลื้มปีติ