สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


       วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช 


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจาใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรมานิตย์  - กัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก ,กัลยาณมิตรสมศักดิ์ - กัลยาณมิตรบุญทัก  มั่นเข็มทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยคณะประธานในวันนี้ คือ กัลยาณมิตรบุญเพิ่ม  ดีซาโมนี่ ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยกัลยาณมิตรนริศ  ศิริทัพ ,กัลยาณมิตรแสงอรุณ  นวลทราศี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันถวายคิลานเภสัช  และถวายปัจจัยร่วมบุญกองบุญต่างๆซึ่งในอิกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า