สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ถวายเทียนพรรษา 13 วัด ประเทศเวียดนาม

มูลนิธิธรรมกาย ถวายเทียนพรรษา 13 วัด ประเทศเวียดนาม


    มูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์เถรวาททั้ง 13 วัด ประเทศเวียดนาม เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดี


       เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย นำคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เถรวาททั้ง 13 วัด ณ วัดโฝ่มินห์ (Pho Minh) หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยได้รับความเมตตาจากพระเถราจารย์ ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต)รองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม เจ้าอาวาสวัดโฝ่มินห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ เจ้าอาวาสและพระเถระจากวัดกี่เวียน (วัดเชตวัน) วัดเฟื๊อก หาย ,วัดเถี่ยน เลิม, วัดเหวียน ถวี๋ ,วัดบู๋กวางและวัดเถรวาทอื่น ๆ ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับถวายเทียนพรรษาและไทยธรรมในครั้งนี้กว่า 13 วัด ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและเวียดนามร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศพุทธประเพณีที่สงบ เรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์


    สำหรับบุญพิธีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธทั้ง 2 ประเทศ ที่มีความปรารถนาจะเชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนให้แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า "พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"