สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


         สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรม และบรรยายธรรมในหัวข้อ มงคลชีวิตที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง ก่อนที่พระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรม โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยารมิตรรวินท์ ชินวงศ์ และ กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอีกด้วย


       ส่วนในช่วงบ่ายทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นได้รับฟังการบรรยายธรรม จากพระอาจารย์ในหัวข้อ “ประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา”