สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก


     วัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก พร้อมทั้งจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และพิธีถวายไทยธรรม 1,000 วัด


          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลก (World Meditation Day) ในส่วนของกิจกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกและสภาธรรมกายสากล เพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม เตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยกราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรม


ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม  9  ประโยค ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 40 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์ มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น จำนวน 129   สำนักเรียนทั่วประเทศ 


          ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 20 , พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 111 โดยงานบุญดังกล่าววัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเนื่องในวันสมาธิโลกเป็นประจำทุกปี


          สำหรับความเป็นมาของวันสมาธิโลก ย้อนไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปีพุทธศักราข 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิเป็นของสากล 


         ดังนั้นองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายได้มานั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นมรณสติเตือนใจ และมุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพของโลกที่แท้จริงและยั่งยืน