สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ถวายเทียนพรรษา 20 วัด ประเทศเวียดนาม

มูลนิธิธรรมกาย ถวายเทียนพรรษา 20 วัด ประเทศเวียดนาม


    มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และสาธุชนชาวเวียดนาม ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ 20 วัด ประเทศเวียดนาม เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดี


      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน หัวหน้ากองAEC และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  ร่วมกับสาธุชนชาวเวียดนาม กว่า 100 ท่าน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวรและมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน 20 วัด ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์เถรวาทกัมพูชา  นครเกิ่นเธอ ประเทศเวียดนาม โดยมีหลวงพ่อดายือ รัฏฐปัญโญ  รองประธานมหาเถรสมาคมเวียดนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาสงฆ์เถรวาทกัมพูชา  เป็นประธานสงฆ์ 


    นอกจากนี้ภายในงานยังมีการทำบุญตักบาตรและเลี้ยงภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และพระนักศึกษา กว่า 100 รูป  พร้อมทั้งถวายทุนการศึกษาแด่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเวียดนาม ที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์และเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เถรวาทและพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน