สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นาคธรรมทายาท ร่วมกิจกรรมวัตรปัดกวาด เช็ดถู

นาคธรรมทายาท ร่วมกิจกรรมวัตรปัดกวาด เช็ดถู


     อีกหนึ่งวัตร ของบทฝึกความเป็นพระแท้ที่ทางโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้นำมาฝึกนาคธรรมทายาท นั้นก็คือการปัดกวาด เช็ดถู โดยเริ่มการสอนด้วยการต้องดูสถานที่ ดูทิศทางลม  สังเกตว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่า ท่ายืนกวาด กระดูกสันหลังตรง  ไม่งองุ้ม ร่างกายสมดุลมั่นคง การกวาดใช้หลัก กด ลาก ก้าว ต้องกวาดอย่างระมัดระวัง กันฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำความสะอาดจากบนลงล่างและทำไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการถู โดยเริ่มที่การทำให้ผ้าเปียกให้เหมาะกับพื้นผิว  วิธีพับผ้าถู ตามชนิดของพื้นผิว  วิธีการยืนถู  ต้องถูไปในทิศทางเดียวกัน และสอนวิธีถูแบบเก็บรอยเท้าทำอย่างไร จากนั้นจึงสอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ ไม้กวาด ผ้าถู ถังซักล้าง โดยทุกกิจกรรมที่ทำใช้หลัก สติ สังเกต สำรวม มาเป็นหลักในการควบคุมวัตรพร้อมกับทำอารมณ์สบายในทุกกิจกรรม หรือเรียกว่าทำทุกอย่างอย่างถูกหลักวิชชา เพื่อจะได้เข้าถึงได้โดยง่าย 


   สำหรับเหตุผลที่ต้องทำความสะอาดเพราะ 1.กายมนุษย์เป็นแหล่งผลิตความสกปรก เราไปอยู่ที่ไหนต้องทำความสะอาด 2.วัดเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำความสะอาดเท่ากับทำความสะอาดที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3.พิจารณาว่าสถานที่ที่มีฝุ่นสกปรก ต้องทำให้สะอาด ใจมีกิเลสทำให้สกปรกต้องทำควาสะอาด 4.ให้ทำความรู้สึกว่าสถานที่นี้เราเป็นเจ้าของ ดังนั้นเมื่อพบความสกปรกตต้องทำให้สะอาดให้เป็นระเบียบ