สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  


     ภายในงานพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมพิธีบูชาข้าวพระ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เพื่อเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  โดยมีกัลยาณมิตรนภาพร กิตติบุตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา โดยมีกัลยาณมิตรเบญจา ปัญญาคม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายเครื่องเสียง โดยมี กัลยาณมิตรวิไลพร มาแผ้ว  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


      จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ  โดยมีกัลยาณมิตรละมัย บุญหนัก       เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย   ด้านกัลยาณมิตรล้อม ดัลสการ์ดเย็นเซ่น เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิต จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้พระภิกษุสงฆ์ ยังได้เมตตาให้โอวาทปกิณกะธรรม พร้อมทั้งแจ้งข่าวงานบุญวันธรรมชัย  เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกท่าน ได้มาสั่งสมบุญให้ได้ตลอดต่อเนื่อง  จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์   พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้