สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ 

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ 


    วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรประเทศนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่างานสมโภชพระประธาน เนื่องในโอกาสสถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ครบ   3 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก เป็นประธานสงฆ์ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหาร 


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสมโภชพระประธาน โดยมีพิธีตัดสายสิญจน์มหามงคล ในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกาย ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรจีวรสำหรับทอดผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระจากหลายประเทศร่วมงานได้แก่ พระครูภาวนาวิริยกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ,พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ,พระปลัดกล้าณรงค์ ญาณวีโร  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ,พระมหาบุญมา คุตฺตปุญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, พระมหาวิสาร์กร ปภสฺสโร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระพีรติ วีรธมฺโม วัดพระธรรมกายบูโรส


      สำหรับพระประธานที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ เป็นองค์พระธรรมกายสีทอง สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ หน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.38  เมตร รวมฐานพระรัศมีรอบองค์พระกว้าง 1.8 เมตร ปัจจุบันมีพระอาจารย์วรพงษ์ เขมวํโส  ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์