สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา


      วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดตักบาตรพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ใจกลางเมือง Woking


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานตักบาตรพระเข้าพรรษา ใจกลางเมือง Woking  ณ ลาน Jubilee Square โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ 4 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ, ศรีลังกา พม่า และอินเดีย มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีกรรมเริ่มโดยประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย และพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้น Mr. Rana Mutsuddi  ตัวแทนของอาสาสมัครชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตักบาตรในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ในการทำบุญในช่วงเข้าพรรษา และจะได้แบ่งอาหารบางส่วนไปมอบให้กับองค์กรดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้านในอังกฤษ 2 องค์กรคือ Food Bank และ York Road Project ในโอกาสนี้ตัวแทนผู้ว่าการเมืองโวคกิ้ง คุณSaj Hussain  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานตักบาตร และได้กล่าวความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ ก่อนจะเป็นตัวแทนรับมอบอาหารจากคณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระภาวนาวิริยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งท่านก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญในทุกความดีของทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้


        หลังจากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความในใจและกล่าวขอบคุณจากผู้ดูแลองค์กรช่วยเหลือทั้ง 2 ซึ่งทั้งสองต่างประทับใจในความมีน้ำใจของชาวพุทธทุกท่านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในพิธีตักบาตรพระ  ซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษ มาร่วมตักบาตรพระในครั้งนี้ โดยทุกท่านต่างประทับใจและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป