สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายผ้าไตร ไทยธรรม แด่คณะสงฆ์  35 วัด ประเทศเมียนมา

พิธีถวายผ้าไตร ไทยธรรม แด่คณะสงฆ์  35 วัด ประเทศเมียนมา


   ชาวพุทธไทยและเมียนมา รวมใจจัดพิธีถวายผ้าไตร ไทยธรรม พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์  35 วัด ณ สำนักเรียนกุโสดอร์ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะเจ้าภาพชาวเมียนมา ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายผ้าไตร ไทยธรรมและเทียนพรรษาแด่พระสังฆาธิการ พระมหาเถระ พระเถระ ซึ่งเดินทางมาจาก 12 เมือง รวมจำนวน 35 วัด มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระภัททันตะ เขมาสาระ (เมี๊ยะจ้าวสยาดอว์) เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพชาวไทยจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรไทยธรรม ,นำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ส่วนคณะเจ้าภาพผู้ชาวเมียนมาได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


     และในโอกาสนี้พระภัททันตะ อูเวภูราจาระ (มิงคลาสยาดอว์) จากเมืองเย-อู ได้เมตตาให้โอวาทแก่สาธุชน เรื่องความศรัทธาของญาติโยมไทย-เมียนมา ในการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร ไทยธรรม ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจแสดงพลังชาวพุทธ สืบทอดศรัทธาและให้กำลังใจแด่คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และฝากขอบคุณมายังคณะศิษย์ฯชาวไทย ที่นอกจากจะทำบุญแด่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วยังขยายหัวใจ ร่วมทำบุญที่ประเทศเมียนมาด้วย นับว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่มาก รวมทั้งยังได้นิมนต์เจ้าอาวาส พระมหาเถระ พระเถระมาถึง 12 เมือง รวม 35 วัด มารับไทยธรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการยากที่จะมีแบบนี้ คณะสงฆ์ก็จะได้ทำความรู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขยายงานพระศาสนาอีกด้วย

   จากนั้นพระภัททันตะ เกสาระ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งชาติเมืองมัณฑะเลย์ ได้เมตตาให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้