สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายยารักษาโรค

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายยารักษาโรค


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายยารักษาโรคพระภิกษุและสามเณรอาพาธ 


    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา  พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  โดยภายในงานพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนสาธุชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีล5 ก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด จากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน,กล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์ กล่าวคำถวายยารักษาโรค และกล่าวคำอธิฐานจิต และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาท โดยย่อว่า พระภิกษุ สามเณรเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา แต่ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ ยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ ยังมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา อาพาธเป็นประจำ ทำให้ปฏิบัติศาสนากิจไม่สะดวก ยาที่อยู่ในมือท่านทั้งหลายจะช่วยให้ความอาพาธหายไป สามารถปฏิบัติศาสนากิจได้ ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าให้อายุพระศาสนา และถวายยาเนื่องในวันธรรมชัย นอกจากนี้ทุกท่านจะได้อานิสงส์คือได้ความแข็งแรงอายุขัยยืนยาว แล้วยังได้แสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์อีกด้วย


     สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนี้มาสั่งสมบุญร่วมกัน เพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุ สามเณรอาพาธ ถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้ เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า