สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย


วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัย


  สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้,กัลยาณมิตรมานิตย์ - กัลยาณมิตรนุศรา พิลึก,กัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายพานดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  เนื่องในวันธรรมชัย โดยคณะเจ้าภาพได้ถวายพานพุ่มและพานดอกไม้  ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะที่หน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธัมมชโย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์  โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม  พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2562 และพิธีถวายคิลานเภสัช  โดยมีกัลยาณมิตรนุศรา  พิลึก ,กัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ และกัลยาณมิตรสุนันท์  ศิริทัพ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม เนื่องในวันธรรมชัย  โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์ และกัลยาณมิตรประเทือง  ทักกี้ จากนั้นเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า  และถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์  ด้วยความปลื้มปีติ