สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายน

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายน


      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีพิธีบูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา เพื่อสืบสานอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


        สำหรับพิธีบูชาข้าวพระจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่น ซึ่งผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกและสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม เตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยกราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ทุกท่านยังน้อมถวายมหาทานบารมี ด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระ และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้


     ส่วนช่วงท้ายของกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบารมีและเป็นกำลังใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั่วโลก