สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม


    พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม  ณ ปทุมเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม ณ บริเวณปทุมเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญนำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันแสดงพลังเป็นสักขีพยานของการมาปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม เพื่อเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันประคองตันกล้าเบญจทรัพย์ปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ พร้อมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอธิษฐานจิตร่วมกันอย่างบุญบันเทิง 


      โดยทางวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จะจัดปลูกต้นเบญจทรัพย์อีกในวันที่ 10 และ 19 กันยายน จนครบ 1 ล้านต้น ซึ่งทุกท่านสามารถมาร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ได้ในวันดังกล่าว เพราะดอกเบญจทรัพย์ที่ได้จะนำไปบูชาพระรัตนตรัย และโปรยต้อนรับพระภิกษุที่จะออกเดินธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารในต้นปีหน้า