สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรร่วมบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะกัลยาณมิตรร่วมบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


    คณะกัลยาณมิตรร่วมบริจาคอาหารแห้งร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          คณะกัลยาณมิตรร่วมบริจาคอาหารแห้ง ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน  12,000 ซอง (300 ลัง) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพระดำรงเกียรติ ถิรโสตฺถิโก  ผู้แทนวัดพระธรรมกาย เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

        สำหรับคณะกัลยาณมิตรผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้ ได้แก่ คุณแม่อังคณา-คุณพ่อนที-คุณภาวีชญาณ์ ศรีวรรณวัฒน์ , คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล, คุณสุพัตรา เลิศล้ำนภากุล, คุณประทีป จีนเกิด, คุณกิมเจ็ง แซ่เจี่ย,  ซึ่งผู้สนใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-1000 และ 08-7513-7774