สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ


    วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง          


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรแอ๊ด-กัลยาณมิตรแสงจันทร์  จารุสภา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล โดยมีกัลยาณมิตรธวัลรัตน์ โอเว่น  เป็นประธานด้านกัลยาณมิตรบัววร มณีวรรณ/กัลยาณมิตรเจมส์-กัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา/กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา    ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


        ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธาน คือกัลยาณมิตรทองยศ – กัลยาณมิตรวาสนา คำวงษา/กัลยาณมิตรจอมศรี พิลาวงศ์ / กัลยาณมิตรสก็อต-กัลยาณมิตรซินดี้ วิทเกอร์ / กัลยาณมิตรสมยศ สีใส-กัลยาณมิตรลิลี่ แสงสุรีย์จันทร์ จากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ก่อนที่จะได้จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้