สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง 


   วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง Smart Girls Summer Camp  


    วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง Smart Girls Summer Camp  เพื่อปลูกฝังและสร้างต้นกล้าแห่งความดีแก่เยาวชนบุตรหลานของสาธุชนในประเทศอังกฤษ แม้เกิดและอยู่ในต่างแดนแต่ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ฝึกการลุก นั่ง กราบ ไหว้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันผ่านบทฝึก 5 ห้องชีวิตและ UG5 นอกจากนี้ในทุกๆ วัน เด็กๆ ได้ตื่นนอนแต่เช้า พร้อมทั้งได้นั่งสมาธิและสวดมนต์ทุกวัน 


   นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากวิทยากรพิเศษหลายท่าน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงของชีวิตในเรื่องกฎแห่งกรรมจากพระอาจารย์ ซึ่งต้นกล้าแห่งความดีเหล่านี้คือความหวังของพระพุทธศาสนาในอนาคต บทฝึกที่ทางวัดสอนจะเป็นพลังความดีติดอยู่ในใจของยุวชนรุ่นนี้ต่อไป