สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


    พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


     เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้มาร่วมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย วันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร ) พระผู้ปราบมาร ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ว่า มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีพระธรรมกายภายใน เพียงทำใจหยุดใจนิ่ง ย่อมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ ด้วยความสำคัญนี้คณะศิษย์จึงมาร่วมงานด้วยความปีติเบิกบานใจ ซึ่งพิธีกรรมในภาคเช้า หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใสและบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุภาภร ผดุงตันตระกูล และกัลยาณมิตรพนิดา รูส เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย


    ส่วนภาคบ่ายพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในมหาทานบารมี เพื่อนำปัจจัยมาบำรุงวัด และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวัดพระธรรมกาย อันเป็นไปเพื่อการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก หลังจากอัญเชิญผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน


    จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น 2 เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 เนื่องในวาระครบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้


   ส่วนในภาคค่ำทุกท่านก็ได้มารวมกัน ณ ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ ซึ่งได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,582,000,102 จบ โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านก็ได้อ่านสาล์นของใครคนหนึ่งด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น ท่ามกลางความปลื้มปีติของทุกคน และก่อนที่ขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ใครคนหนึ่งได้เมตตาบอกอีกว่า”เราจะสวดกันอีก 1 จบเพื่อเป็นจบส่งท้ายยอด   1,582,000,102 จบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ ที่ 1,680,000,135 จบ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช  2562