สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรบัววร  มณีวรรณ / กัลยาณมิตรเจมส์-กัลยาณมิตรศรีวิไล  อัมคา / กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรทองยศ-กัลยาณมิตรวาสนา คำวงศ์ษา / กัลยาณมิตรสก็อต-กัลยาณมิตรซินดี้ วิทเกอร์ / กัลยาณมิตรจอมศรี พิลาวงศ์ / กัลยาณมิตรสมยส สีใสและกัลยาณมิตรลิลี่ แสงสุรีย์จันทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรสนม คำหล้า-กัลยาณมิตรซิดนีย์ โฮแลนเดอร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จากนั้นประธานผ้าป่าได้ทอดผ้าป่า ส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ก่อนที่ผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีวางพานดอกไม้เครื่องสักการะและจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี( สดจนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยท่านประธานสงฆ์ได้เปิดพานกรวยสักการะพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส แล้วจึงได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้